Bilim

Google Kuantum Üstünlük

Google Kuantum Üstünlük

Google, 'Kuantum Üstünlük' Konusunda Atılım Yaptığını Doğruladı !